Select AIR - Program doboru wentylatorów

Program w przystępny sposób umożliwia projektantowi instalacji wentylacyjnej dobór odpowiedniego wentylatora na podstawie zadanych podstawowych parametrów przepływowych i konstrukcyjnych.

Dobór wentylatora w Select AIR można przeprowadzić na dwa różne sposoby: poprzez zadanie wymaganych parametrów punktu pracy, lub w przypadku, gdy projektant zna ofertę firmy i wie który typ wentylatora będzie zamontowany w instalacji, lecz potrzebuje informacji, czy będzie on spełniał założenia projektu - dobór bezpośrednio z katalogu produktów.
Program doboru wentylatorów Select AIR, dzięki narzędziom takim jak zestawienia danych technicznych i charakterystyk pracy, porównywarce produktów, czy zróżnicowane kryteria doboru wentylatorów w zależności od wybranej kategorii, znacznie ułatwia i przyspiesza pracę projektanta oraz umożliwia właściwy dobór wentylatora do założeń projektowych instalacji wentylacyjnej.

Moduły programu doboru

Program doboru wentylatorów Select AIR pozwala na optymalny dobór wentylatora, dzięki zaawansowanym narzędziom obliczeń, selekcji i porównań. Poniżej przedstawiamy niektóre z możliwości programu:

Wybór kategorii wentylatorów

Użytkownik ma do wyboru całą gamę wentylatorów, od typowo domowych i biurowych, poprzez gastronomiczne, przemysłowe, do specjalistycznych wentylatorów oddymiających lub w wykonaniu przeciwwybuchowym, czy chemoodpornym.

Wentylatory w wybranej kategorii

Wszystkie wentylatory są pogrupowane w kategorie wg zastosowania i konstrukcji. Widok kategorii wentylatorów przedstawia ich zdjęcia wraz z krótkim opisem i cechami charakterystycznymi, jak np specjalne wykonanie, czy odporność na wysokie temperatury.

Dane techniczne

Po wyborze określonej rodziny wentylatorów, użytkownik może porównać parametry techniczne i charakterystyki pracy poszczególnych modeli. Z tego miejsca może również pobrać kartę katalogową, dokumentację techniczno-ruchową i rysunki CAD wentylatora.

Wybrany punkt pracy wentylatora

Na tym etapie użytkownik może określić punkt pracy wentylatora podając wymagany przepływ i ciśnienie statyczne lub zaznaczając go na charakterystyce przepływowej. W tym momencie program wykonuje obliczenia i wyświetla wszystkie parametry techniczne w punkcie pracy wentylatora.

Charakterystyki pracy

W zakładce charakterystyki użytkownik może zobaczyć wszystkie charakterystyki wentylatora z oznaczonym na nich punktem pracy - ciśnienie, moc, prędkość obrotowa, natężenie prądu i sprawność, w funkcji wydajności. Może tu również zmienić punkt pracy i obserwować zmianę wszystkich tych parametrów.

Specyfikacja techniczna

W tej zakładce prezentowana jest pełna specyfikacja techniczna wentylatora, a więc nominalne parametry pracy, rysunek wymiarowy, schemat podłączenia elektrycznego. Pokazane jest również wyposażenie dodatkowe dedykowane dla tego wentylatora.

Dobór wentylatora wg parametrów

Projektant rozpoczyna dobór wentylatora od wyboru kategorii urządzenia i określenia punktu pracy, czyli wymaganego przepływu i ciśnienia statycznego oraz zadania tolerancji tych parametrów. Opcjonalnie może określić jeszcze kryteria konstrukcji i zasilania, zależne od kategorii wentylatorów, którą wybrał.

Dane dobranych wentylatorów

Program wyświetla dane techniczne dobranych wentylatorów w postaci tabelarycznej i graficznej - w formie charakterystyk pracy przedstawionych na jednym wykresie. Dzięki temu projektant ma świetne porównanie parametrów pracy wentylatorów i wybór najodpowiedniejszego jest znacznie ułatwiony.

Wynik doboru

Po wyborze wentylatora, program pokazuje jego wszystkie parametry techniczne i akustyczne w punkcie pracy oraz charakterystykę przepływową z naniesionym punktem pracy. W osobnych zakładkach dostępne są również pozostałe charakterystyki pracy i specyfikacja techniczna wentylatora.

Generator karty doboru

Dane dobranego wentylatora można wygenerować w postaci pliku pdf. Zostaną w nim zawarte wszystkie parametry w punkcie pracy i nominalne, charakterystyki, wymiary i dedykowane wyposażenie dodatkowe. Oprócz tego można ją uzupełnić o dane projektanta i inwestora.

Tworzenie projektu

Select AIR umożliwia również tworzenie kompleksowego projektu systemu wentylacji. Projektant może do niego dobierać różne wentylatory, a do nich z kolei dowolną ilość akcesoriów. Całość projektu może opisać podając jego nazwę, numer oraz dane obiektu, inwestora i wykonawcy.

Konto użytkownika

Rejestracja w systemie Select AIR umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności programu. Generowanie karty doboru, tworzenie projektów, dodawanie produktów do porównywarki jest możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników programu.

Karta doboru - punkt pracy

Pierwsza strona karty doboru zawiera podstawowe informacje o wentylatorze oraz zestawienie danych technicznych i akustycznych w punkcie pracy. Generowane są tu również charakterystyki - przepływowa, mocy i sprawności.

Karta doboru - specyfikacja techniczna

Na kolejnych stronach karty generowane są nominalne parametry pracy wentylatora, rysunek wymiarowy, schemat podłączenia elektrycznego oraz wyposażenie dodatkowe dedykowane dla dobranego wentylatora.

Karta projektu systemu wentylacji

Zarejestrowany użytkownik programu doboru po utworzeniu projektu może wygenerować jego kartę pdf. Będzie ona zawierać podstawowe informacje o projekcie, jak nazwa, numer, dane obiektu, projektanta i inwestora. Wygenerowane zostaną również dane wszystkich dobranych elementów projektu - wentylatorów i wyposażenia dodatkowego.
Przetestuj nasz program

System zarządzania treścią

Select AIR posiada specjalnie stworzony system administracyjny, zawierający dane wszystkich wentylatorów dostępnych w Select AIR. Administrator posiadający odpowiednie uprawnienia może dodawać produkty i edytować ich dane.

Zarządzanie produktami

Podstawowe dane wszystkich wentylatorów w systemie przedstawione są w formie tabelarycznej. Administrator może je sortować, filtrować i wyszukiwać. Pomocnym narzędziem jest również import danych produktu z pliku excel lub csv.

Edycja danych

Po przejściu do trybu edycji danych wybranego wentylatora, administrator ma możliwość korekty parametrów technicznych, charakterystyk pracy, danych akustycznych i elektrycznych.

Charakterystyki przepływowe

Krzywe przepływu można wygenerować przy użyciu wcześniej załadowanej bitmapy lub wprowadzając współrzędne punktów charakterystyki. Administrator może w ten sposób dodawać krzywe przepływu, mocy, prędkości obrotowej, natężenia czy sprawności.

Edycja charakterystyki

Wszystkie krzywe pracy są oczywiście w pełni edytowalne. Administrator może przeciągać w obszarze wykresu poszczególne punkty lub grupy punktów charakterystyki w celu osiągnięcia pożądanego kształtu.

Regulacja prędkości obrotowej

Program oblicza i generuje charakterystyki pracy dla różnych wartości prędkości obrotowej, w zależności od tego, czy obroty wentylatora są regulowane stopniowo, napięciowo czy częstotliwościowo.

Dane akustyczne

Szczegółowe dane akustyczne obejmują poziom mocy i ciśnienia akustycznego przy różnych prędkościach obrotowych dla poszczególnych pasm oktawowych, mierzone na wlocie, wylocie i obudowie wentylatora.

Zobacz prezentację wideo programu doboru

Przetestuj nasz program

Najnowsze realizacje

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi programami doboru.
Wszystkie projekty powstały na indywidualne potrzeby naszych Klientów