PRESSAIR

Najbardziej zaawansowany technicznie na rynku program stosowany w wentylacji przeciwpożarowej.

PRESSAIR służy do projektowania systemów różnicowania ciśnienia na drogach ewakuacji z budynków.
Program PRESSAIR umożliwia tworzenie dowolnej ilości projektów, dostosowanych do różnych rodzajów obiektów i warunków użytkowych.

PRESSAIR

System różnicowania ciśnienia.
Najbardziej zaawansowany technicznie na rynku program do projektowania systemów różnicowania ciśnienia na drogach ewakuacji, stosowany w wentylacji przeciwpożarowej.

Określenie parametrów konstrukcyjnych budynku

Rysowanie na planie projektu budynków, kondygnacji i pomieszczeń, określenie ich parametrów konstrukcyjnych - szczelności ścian i stropów, wymiarów i rozmieszczenia pomieszczeń, drzwi, okien, etc.

Deklaracja klasy ochrony. Obliczenia wymaganej wydajności systemów

Wybór jednej z dostępnych klas ochrony w zależności od typu budynku. Na podstawie zadanych parametrów program oblicza wymaganą wydajność wentylatorów dla różnych kryteriów przepływu.

Wentylatory spełniające zadane kryteria

Dla każdego z pomieszczeń, po wykonaniu obliczeń nieszczelności, przecieków i wymaganej wydajności systemu, program proponuje użytkownikowi wentylatory spełniające zadane kryteria.

Wybrany wentylator

Prezentacja szczegółowych danych technicznych i charakterystyk przepływowych dobranego wentylatora z uwzględnieniem regulacji obrotów oraz wyznaczonym punktem pracy.

Dobór akcesoriów

Akcesoria dedykowane dla wybranego wentylatora. PRESSAIR podpowiada, które elementy wyposażenia są konieczne do prawidłowej pracy systemu oraz sugeruje, na podstawie ilości kondygnacji - jakie ich minimalne ilości są wymagane.

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami pozwala na wyszukiwanie, sortowanie, archiwizowanie, oraz edycję danych zapisanych projektów. Filtr umożliwia wyszukanie projektów wg różnych właściwości.

Karta pdf projektu

Zestawienie budynków, trzonów i pomieszczeń wraz z obliczonymi dla nich wymaganymi wydajnościami wentylatorów i dobranymi systemami.

Karta pdf dobranego systemu

Specyfikacja techniczna systemu dobranego dla jednego z pomieszczeń, dane techniczne wentylatora oraz parametry dobranych elementów wyposażenia.

Generator schematu dxf

Generator DXF (AutoCad) zawiera schemat systemów dobranych do pomieszczeń na przekroju wszystkich kondygnacji budynku, wraz z parametrami pracy wentylatorów i rozmieszczeniem dobranego wyposażenia.

Zobacz prezentację wideo programu doboru

Przetestuj nasz program

Najnowsze realizacje

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi programami doboru.
Wszystkie projekty powstały na indywidualne potrzeby naszych Klientów